Program minulého ročníku

23. 11. 2017

08.15-09.00

Registrace

09.00-09.10

Zahájení, úvodní slovo moderátora

09.10-09.35

Trendy interní komunikace - co je zrovna IN?

Změny, které k dnešku neodmyslitelně patří, posunují i vnímání role interní komunikace. K jejím úkolům vysvětlovat jasný směr firmy, sdílet informace, zaangažovat zaměstnance a řídit změny, přibyla potřeba pracovat s emocemi a empatií.

09.35-09.55

Interní komunikace v době digitální transformace

Existuje vůbec ještě “interní komunikace"? Digitální inovace naprosto změnily způsob mezilidské komunikace. Demokratizace dat, otevřenost, sociální sítě, neustálá online přítomnost, messenger aplikace, online videa. V soukromém životě si lidé téměř všech věkových skupin na nové způsoby komunikování rychle zvykli. Jak se těmto inovacím přizpůsobují firmy? Mění se proto firemní kultura?

09.55-10.40

Diskuze mileniálů

Do zaměstnání přichází generace Y! Hlavní věcí, která ovlivnila její postoje jsou moderní technologie a dostupnost informací. Liší se od předchozí generace X? Jaké jsou její kariérní plány a očekávání?

10.40-11.05

Coffee break

11.05-11.40

Dosáhněte lepších výsledků poskytnutím širšího kontextu

V Brand Embassy věříme, že naše rozhodnutí jsou tak dobrá jako kvalita informací které máme. Proto napříč oblastmi jako obchod, marketing nebo vývoj sdílíme co nejvíce informací které by třeba v jiných firmách považovali za zbytečné a nerelevantní. To nám umožňuje dát lidem více důvěry, samostatnosti a méně kontroly.


11.40-12.25

Interní komunikace pohledem technologií

Technologie jsou cestou, jak dostat informace tam, kam chceme a v takové formě, která by měla příjemce zaujmout. Dobrá interní komunikace to zvládne a dokáže navíc šetřit čas a peníze.

  • Adriana Dergam, Ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání, Vodafone
12.25-13.25

Společný oběd

13.25-14.10

Panelová diskuze - Mýtus pozitivní změny

Komunikování změn často přináší spoustu emocí. Jak nastavit úzkou spolupráci s vedením? Jaké zadání tým interní komunikace potřebuje?

14.10-14.50

Proč je klíčové propojení firemní kultury s interní komunikací a rozvojem zaměstnanců?

Jak dosáhnout optimálního propojení firemní identity a interní kultury? Jak motivovat zaměstnance v období digitální revoluce? Jak se připravit na hledání nových talentů v období digitálního věku? Jak nové technologie pozitivně či negativně ovlivňují interní strategii?

 

14.50-15.30

Proč neexistuje univerzální přístup v komunikaci, a jak nám může pomoci selský rozum.

Hranice mezi obory se stírají, interní komunikace se prolíná s public relations, public affairs, investor relations, sociologií a marketingem. Více než kdy předtím je třeba otevřít se mezioborovým přesahům a snažit se porozumět tomu, co se děje za plotem interní komunikace. Není nutné dostudovat proto další tři vysoké školy, stačí zapojit selský rozum. Z praxe bychom toto tvrzení chtěli demonstrovat na několika případech z odlišného pracovního prostředí s různou firemní kulturou a socio-demografickým rozložením. Co vlastně zaměstnanci potřebují od zaměstnavatele vědět? A co firma potřebuje vědět od nich? Řeč bude o formální i neformální komunikaci, měření interní komunikace, odlišných firemních kulturách, aktivaci zaměstnanců a získávání zpětné vazby. 

15.30-16.00

Coffee break

16.00-16.35

Role produktu v kultuře a interní komunikaci firmy

Většina firem se soustředí na to co, jak, komu, kdy odkomunikovat s co největším efektem. Často se při tom ovšem zapomíná na podstatu bytí firmy, na vytváření kultury, která má primárně doručovat kvalitní produkty a služby zákazníkům. Rád bych se s Vámi podělil o inspirativními příklady a zkušenosti jak na to.

16.35-17.00

Jak lídři mění a budou měnit interní komunikaci?

Stejně jako v komunikaci je často důležitější složka neverbální než verbální, tak lídři komunikují více činy než slovy. CEO, který si například zruší vlastní kancelář a sedne si do open space mezi řadové zaměstnance, demonstruje změnu firemní kultury mnohem lépe než sebelepší článek ve firemním newsletteru.